Previous
Next
اطلاع رسانی برنامه های آموزشی و پژوهشی
 
از این وبسایت تمامی برنامه های آموزشی و پژوهشی دپارتمان آموزش به اطلاع پرسنل عزیز این شرکت رسانده می شود
 

اعطای گواهینامه آموزشی
 
در راستای تحقق اهداف کیفی شرکت، معاونت نیروی انسانی بر اساس گواهینامه های پایان دوره های آموزشی پرسنل اقدام به رتبه بندی سازمانی می نماید
 

برگزاری جلسات آموزشی از راه دور
 
واحد آموزش شرکت حکیم فارابی با راه اندازی سیستم آموزش مجازی  تمامی جلسات آموزشی و مشاوره ای را برگزار می نماید
 

برگزاری کلاس های آنلاین برای همه تخصص ها
 
واحد آموزش شرکت حکیم فارابی با راه اندازی سیستم آموزش مجازی ،تمامی نیاز های آموزشی حوزه های ستادی،صنعت و تولید را با برگزاری کلاس های آنلاین بدون نیاز به حضور پرسنل محترم برآورده می نماید

پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل در خصوص  آموزش:
 
  مدیر عامل محترم شرکت حکیم فارابی ضمن تاکید بر انجام حرفه ای تمامی امور شرکت، بر بکارگیری فناوری های نوین در عرضه آموزش و مهارت آموزی رهنمون های  لازم ارائه نمودند.
  در جهت تحقق اهداف کیفی شرکت و با حمایت مدیریت  ارشد سازمان و مدیران محترم، سیستم آمورش مجازی و  سایت واحد آموزشی از ابتدای خردادماه سال 99 راه اندازی شد