راه اندازی سیستم آموزش مجازی

سیستم آموزش مجازی یک ابزار بسیار قوی و کار آمد برای برگزاری کلاس های آنلاین و آفلاین در سطح یک شرکت و یا سازمان می باشد

(LMS(learning management system مجموعه ای از امکانات الکترونیکی و فناوری اطلاعاتی است که به منظور نیل به اهداف آموزشی و بر اساس عدم نیاز به حضور فیزیکی طراحی شده است.


چاپ