ایجاد اکانت برای همه پرسنل شرکت

بر اساس تعاریف شغلی و ردیف های سازمانی پرسنل شرکت حکیم فارابی برای همه عزیزان اکانت دسترسی و ورود به سیستم آموزش محازی اختصاصی این شرکت ایجاد شد.

اطلاع رسانی جامع در این خصوص انجام خواهد شد بطوریکه از این پس امکان ارائه دوره های آموزشی بصورت اختصاصی هر حوزه یا به صورت عمومی وجود دارد.


چاپ