درباره ما

جوملا بازدید: 488

واحد آموزش شرکت حکیم فارابی با حمایت مدیریت ارشد شرکت اقدام به ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشبرد اهداف کیفی شرکت نموده است به گونه ای که با برگزاری دوره های آموزشی آنلاین و از راه دور سعی در برآورده نمودن نیازهای عرصه های تولید ،صنعت و کشت و زرع این شرکت را دارد.

چاپ