درباره ما

واحد آموزش شرکت حکیم فارابی با حمایت مدیریت ارشد شرکت اقدام به ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشبرد اهداف کیفی شرکت نموده است به گونه ای که با برگزاری دوره های آموزشی آنلاین و از راه دور سعی در برآورده نمودن نیازهای عرصه های تولید ،صنعت و کشت و زرع این شرکت را دارد.


چاپ