پیام مدیرعامل

 

پیام مدیرعامل در خصوص  آموزش:

 

  مدیر عامل محترم شرکت حکیم فارابی ضمن تاکید بر انجام حرفه ای تمامی امور شرکت، بر بکارگیری فناوری های نوین در عرضه آموزش و مهارت آموزی رهنمون های  لازم ارائه نمودند.

  در جهت تحقق اهداف کیفی شرکت و با حمایت مدیریت  ارشد سازمان و مدیران محترم، سیستم آمورش مجازی و  سایت واحد آموزشی از ابتدای خردادماه سال 99 راه اندازی شد.

تماس با ما